1. صفحه اصلی
  2. کتاب و E-book

کتاب ها و E-book های بازارهای مالی و رمزارز ها

علی رغم وجود منابع متعدد آموزشی آنلاین و آفلاین سمعی و بصری در حوزه بازار های مالی و رمز ارزها، هنوز کاربرانی هستند که به سیستم سنتی یادگیری و کتاب های برای آموزشعلاقه مند هستند.

کتاب ها و E-Book های بیسیار زیادی در حوزه رمزارز ها و بازارهای مالی تالیف و منتشر شده اند.این کتاب ها شامل مباحث مختلفی از جمله مفاهیم اولیه و عمومی، تکنولوژی ها ، آموزش معامله و سرمایه گذاری و بسیاری مباحث دیگر هستند.

بیشتر بخوانید

 

هر کدام از این کتاب ها به موضوع متفاوتی در حوزه بازار های مالی و رمز ارزها پرداخته که کیفیت،بیان و درستی محتوی آنها به نگارشو مولف آنها بستگی دارد.

ما در تیدافای به بررسی تخصصی و معرفی برترین کتاب های و E-Book های بازار های مالی و رمز ارزها میپردازیم و در این صفحه آنها را برای شما لیست میکنیم.

این صفحه و کلیه صفحات تیدافای به طور منظم به روز میشوند.

فهرست