1. صفحه اصلی
  2. سپرده گذاری رمز ارز ها

سپرده گذاری Stacking

سپرده گذاری بخشی جدایی ناپذیر از شبکه بلاکچین میباشد که بر مکانیزم اجماع اثبات سهام (proof of stack) PoS و اثبات سهام تفویض شده (delegated proof of stack) DPoS تکیه کرده است. اساس کاری این دو پروتکل نیاز به سپرده کردن مقداری از رمزارز بومی بلاکچین و شبکه اصلی توسط شرکت کنندگان درشبکه میباشد تا واجد شرایط برای رای گیری و یا نامزد تصادفی تایید تراکنش ها برای دریافت پاداش بشود.

بیشتر بخوانید

همانند استخرهای استخراج رمزارز مبتنی بر مکانیزم اثبات کار مانند بیت کوین برای مکانیزم اثبات سهام یا سپرد نیز استخرهای سپرده گذاری ایجاد شده که شانس سپرده گذاران برای دریافت پاداش افزایش میدهند که ما در تیدافای به بررسی تخصصی، مقایسه و معرفی برترین استخرها، راهنما و ابزار های سپرده گذاری میپردازیم و در این صفحه آنها را برای شما لیست میکنیم.

این صفحه و کلیه صفحات تیدافای به طور منظم به روز میشوند.

فهرست