1. صفحه اصلی
  2. بانک های مرکزی و رگولاتورها

بانک های مرکزی و تنظیم کنندگان مقررات

یکی از منابعی که داده های آنها بر روی فعالیت کاربران و سرمایه گذاران بازار های مالی و رمز ارزها تاثیر فراوانی دارد؛ بانک های مرکزی و مارکز تنظیم مقررات می باشند.

بیشتر بخوانید

داداه های اقتصادی که به طور منظم توسط بانک های مرکزی منتشر می شوند ازقبیل داده های تورمی و سایر داده و همینطور مقرارت و قواننی که توسط تنظیک کنندگان وضعی می شوند بر چشم انداز سرمایه گذاران و معامله گران برای تصمیم گیری در بازارهای مالی و رمزارز تاثیر مهمی دارند.

در این صفحه از تیدافای وب سایت بانک های مرکزی و تنظیم کنندگان مقررات بازار را جهت رصد داده ها و قوانین برای شما لیست میکنیم.

این صفحه و کلیه صفحات تیدافای به طور منظم به روز میشوند.

بانک های مرکزی و رگولاتورها

فهرست