1. صفحه اصلی
  2. اینفلوئنسرها

اینفلوئنسر ها و اشخاص تاثیر گذار بر بازارهای مالی و رمز ارز

این روزها اشخاص حقیقی و حقوقی تاثیر گذار و اینفلوئنسر ها در حوزه های مختلف وجود دارند که به پشتوانه مقبولیت اجتماعی خود در حوزه فعالیت خود تاثیر گذاری بسیاری دارند.

بازارهای مالی و رمزارز ها نیز تحت تاثیر اینفلوئنسر ها و اشخاص تاثیرگذار این حوزه می باشند و به رفتار و صحبت های آنها واکنش های متفاوتی دارند.

بیشتر بخوانید

کاربران بازارها مالی و رمزارز حتی اگر خودشان متاثر از این اشخاص و اینفلوئنسر ها نباشند اما واکنش سایرین نسبت به این اشخاص بر معاملات و سرمایه گذاری هایشان تاثیر می گذارد. از این رو شناختن اینفلوئنسر ها و اشخاص حقیقی و حقوقی تاثیر گذار بر بازار های مالی و رمزارز برای فعالین این حوزه ضرورت دارد.

ما در تیدافای به شناسایی اینفلوئنسر ها و اشخاص تاثیر گذار بازار های مالی و رمزارز میپردازیم و در این صفحه آنها را برای شما لیست میکنیم.

این صفحه و کلیه صفحات تیدافای به طور منظم به روز میشوند.

فهرست